A-Ö på www.kb.se


V

Vanliga frågor, förlag och tryckeri

Vanliga frågor, ISBN

Vanliga frågor, Katalogisatörens verktygslåda

Vanliga frågor, Svenska ämnesord

Vardagstryck

Veckolistan, katalogisering nya böcker i Nationalbibliografin.

Verktygslådan

Vetenskaplig publicering, OpenAcess.se

Senast uppdaterad: 2017-05-05
Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek