Other languages

Andra språk

Här hittar du kortfattad information om Kungliga biblioteket och vår verksamhet på minoritetsspråken samt några av de vanliga invandrarspråken i Sverige. 

Webbplatsen har också en mer omfattande del på engelska.

Senast uppdaterad: 2008-05-16
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek