فارسی

Persiska


کتابخانه ملی

) کتابخانه ملی کشور سوئد است. این بدان معناست که وظیفه کتابخانهKungl. biblioteket, KBکتابخانه پادشاهی (

پادشاهی اینست که همه چیزهائی را در سوئد انتشار می یابد گردآوری کند. از سال 1661 تاکنون بایستی همه ناشران یک نسخه موسوم به "نسخه وظیفه" از تمامی انتشارات خود را به کتابخانه پادشاهی بفرستند.


مجموعه انتشارات سوئد متشکل است از موادی که به مرور زمان گردآوری شده اند. در این مجموعه شمار زیادی کتاب، روزنامه، آفیش، نقشه، کارت پستی، یادداشت، آگهی های تجاری، کاتالوگ، گزارش فعالیت تجاری و مانند آن و بسیاری مطالب دیگر گردآوری شده است. چارچوب های آن مواد و انتشاراتی که گردآوری شده اند، رفته رفته با گذشت زمان گسترده تر شده است.


مجموعه های کتابخانه پادشاهی برای همه مردم است ولی دانشجوها، آموزگاران، استادان و پژوهشگران بیشترین مراجعین را تشکیل می دهند. مجموعه های سوئدی را نمی توان برای خواندن در بیرون از کتابخانه به امانت گرفت و کتابها و انتشارات دیگر را بایستی در یکی از تالارهای مطالعه کتابخانه خواند. همه کتابها در مخزن های کتابخانه نگاهداری می شوند و بایستی آنها را از پیش سفارش داد.


کتابخانه پژوهشی

کتابخانه پادشاهی در عین حال یکی از برجسته ترین کتابخانه های پژوهش علوم انسانی در اروپاست. از این رو کتابخانه پادشاهی کتابها و مواد پژوهشی تازه خارجی از جمله در زمینه باستانشناسی، تاریخ، ادبیات شناسی و هنرشناسی را خریداری می کند.


نهاد دولتی

کتابخانه پادشاهی به عنوان یک نهاد دولتی، این وظیفه ملی را دارد که کار هماهنگی و ارسال اطلاعات به بخش آموزش عالی و پژوهش را بر عهده داشته باشد. کتابخانه پادشاهی همچنین این وظیفه ملی را دارد که کاتالوگ های ملی کتابخانه ای موسوم به "لیبریس" را تهیه کند و توسعه دهد. این کاتالوگ که از راه اینترنت در دسترس همگان است، دربردارنده پنج میلیون عنوان در 300 کتابخانه سوئد است.


مراجعه به کتابخانه پادشاهی

کتابخانه پادشاهی بر روی همگان باز است. شما که بیش از 18 سال سن دارید و دارای کارت شناسائی معتبر هستید می توانید از کتاب ها و مواد موجود در مجموعه های کتابخانه امانت بگیرید. افراد زیر 18 سال می توانند در بانک های اطلاعاتی کتابخانه پادشاهی و کتاب های مرجع جستجو کنند. آنان همچنین می توانند روزنامه ها و مجلات را که بر روی میکروفیلم نگاهداری می شوند نیز بخوانند. مقررات ویژه ای برای آنان که نامشان در اداره ثبت احوال سوئد ثبت نشده و یا دارای شماره شناسائی نیستند، وجود دارد.

ساعات کار

 ساعات کار تابستانی از 11 جون تا 18 آگست (در درون پرانتز نوشته شده است).
دوشنبه تا پنجشنبه: ساعت 20-09 (18-09)
جمعه: ساعت 19-09 (17-09)
شنبه: ساعت 17-10 (15-11)
یکشنبه ها: تعطیل

Senast uppdaterad: 2007-09-08

Sveriges nationalbibliotek