Suomi

Finska

Ruotsin kansalliskirjasto


Ruotsin kansalliskirjaston ruotsinkielinen nimi on Kungliga biblioteket (kuninkaallinen kirjasto). Kirjasto hankkii, säilyttää ja asettaa käyttöön Ruotsissa julkaistavat äänitteet, kuvamateriaalin ja painotuotteet.
Kirjaston kokoelmat ovat avoinna kaikille, mutta toiminta suuntautuu ensisijaisesti tutkijoille. Ruotsalaisen kokoelman aineistoja ei saa lainata kotiin vaan ne ovat käytettävissä kirjaston lukusaleissa. Suurinta osaa aineistosta säilytetään kirjavarastoissa joista asiakas voi tilata ne käyttöönsä.

Kokoelmat

Kirjaston kokoelmissa on runsaat 20 miljoonaa yksikköä. Kirjojen lisäksi ne sisältävät muun muassa julisteita, sanomalehtiä, käsikirjoituksia ja mainospainotuotteita. Audiovisuaaliset kokoelmat käsittävät yli 7 miljoonaa tallennettua tuntia.
Kirjasto ylläpitää henkilöarkistoja, muun muassa Astrid Lindgrenin, August Strindbergin ja Dag Hammarskjöldin arkistot kuuluvat kokoelmiin.

Vapaakappaleet

Nykyisen vapaakappalelain mukaan tulee Ruotsissa levitettävien painotuotteiden julkaisijoiden lähettää yksi kappale kutakin julkaisua Kansalliskirjastoon ja kuuteen muuhun tutkimuskirjastoon. Musiikin, elokuvien, TV- tai radio-ohjelmien julkaisijoiden tulee vastaavalla tavalla toimittaa kopiot kirjastoon. Joissakin tapauksissa tämä koskee kuitenkin vain osaa lähetyksistä.

Laki pohjautuu vuoden 1661 virasto-ohjesääntöön, jossa laki velvoitti kaikkia kirjanpainajia Ruotsissa lähettämään kaksi kappaletta kutakin painotuotetta, toisen Valtionarkistoon ja toisen Kansalliskirjastoon. Lain tarkoitus oli pikemminkin valvoa mielipiteenmuodostusta kuin säilyttää dokumentteja jälkimaailmalle.

Kirjastoyhteistoiminta

Kansalliskirjasto vastaa korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen tietohuollosta.  Tämä tarkoittaa muun muassa keskitettyjä käyttöoikeusneuvotteluita jotta pääsy eri tietokantoihin helpottuisi.

Kirjasto koordinoi lukuisia asiantuntija- ja työryhmiä, jotka työskentelevät kirjastoalaa koskevien kysymysten parissa. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalisointi, luokitusjärjestelmät ja yhteisluettelo Libris.

Myös koulutusta järjestetään ja kirjastotoimintaan liittyviä projekteja tuetaan.

Viranomaistoiminta

Kansalliskirjasto on valtion viranomainen, joka kuuluu opetusministeriön alaisuuteen.

Tutkimuskirjasto

Kansalliskirjasto on myös humanistinen tutkimuskirjasto, joka ostaa tutkimuskirjallisuutta monella kielellä.

Asiointi kirjastossa

Kansalliskirjasto sijaitsee Humlegårdenin puistossa Tukholman keskustassa. Kirjasto on avoinna kaikille. 18 vuotta täyttäneellä, voimassaolevan henkilötodistuksen haltijalla on lupa lainata. Henkilöihin, jotka eivät asu Ruotsissa tai joilla ei ole ruotsalaista henkilötunnusta, sovelletaan erityisiä sääntöjä.

Senast uppdaterad: 2010-10-11
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek