Offentliga bibliotek

Kungl. biblioteket har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området.

Stockholma stadsbibliotek. Foto Percy Ranemo
Stockholms stadsbibliotek.

Olika bibliotekstyper

Universitets- och högskolebiblioteken, specialbiblioteken, sjukhusbiblioteken, grundskolebiblioteken, gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken, stiftsbiblioteken och KB, som är Sveriges nationalbibliotek, utgör tillsammans de offentligt finansierade biblioteken i Sverige.

Olika bibliotekstyper har olika uppdrag, vissa ska bevara gamla medier för framtiden, andra ska ligga i framkant och vara först med det senaste.

Alla har rätt till biblioteken

De offentligt finansierade biblioteken har det gemensamt att alla medborgare har rätt att ta del av den information de kan tillhandahålla. Det kan finnas begränsningar i hur du som privatperson kan låna hem medier eller ladda ned material till din dator, men du har, om du rent fysiskt går till ett bibliotek, rätt att ta del av det bibliotekets innehåll. Skolbiblioteken är dock ett undantag eftersom de ofta är placerade i en skolbyggnad dit allmänheten inte har tillträde.

Universitets- och högskolebiblioteken är i första hand avsedda för studenter och forskare. Folkbiblioteken är tillgängliga för alla och sjukhusbiblioteken finns i första hand för anställda och patienter. Det här är deras viktigaste målgrupper, men de tillhandahåller också information till alla andra medborgare, antingen på plats eller via fjärrlånesystemen.

Biblioteken är en viktig samhällsresurs

Ett land som har omfattande samlingar i sina bibliotek har goda förutsättningar för forskningsutveckling, nyskapande, demokrati och ett rikt kulturliv. Dessa förutsättningar är basen för en positiv samhällsutveckling. Biblioteken är således en viktig resurs för Sverige.

Ny bibliotekslag

Biblioteken styrs av lagar som rör förvaltning, avtal, upphovsrätt och personuppgifter. Det finns även en särskild ramlag för biblioteksväsendet, bibliotekslagen. Den nya bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 2014.

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek