Forskningsbibliotek

Kungl. biblioteket har i uppdrag att en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området.

Kungliga bibliotekets läsesal. Foto: Jens Gustavsson 

Kungl. bibliotekets läsesal.

 

Här kan du se en film om forskningsbibliotek som tagits fram i arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Universitets- och högskolebibliotek

Forskningsbiblioteken består av universitets- och högskolebiblioteken samt specialbiblioteken. Forskningsbiblioteken stödjer utbildningen och forskningen i landet och är därigenom viktiga instrument för landets utveckling.

Forskningsbiblioteken har oftast staten som huvudman men det förekommer också att de drivs av stiftelser. I landet finns 39 universitets- och högskolebibliotek uppdelade på cirka 145 serviceställen. Även KB är ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek.

Särskilt uppdrag

KB ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. KB har ett särskilt uppdrag i sin instruktion från regeringen när det gäller forskningsbiblioteken:

"§2 Myndigheten ska /…/
6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande, och
7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet. Förordning (2012:867)".

Det här uppdraget uppfyller vi bland annat genom att:

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Rapport fjärrlån och böcker 2013

Information om Open access 

Biblioteksstatistik 

Fjärrlån

Sveriges nationalbibliotek