Sjukhusbibliotek

Kungl. biblioteket har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området.

Sjukhusbiblioteket i Falun. Foto: Cecilia Ranemo 

Sjukhusbiblioteket i Falun

Det innebär att KB ska följa utvecklingen inom sjukhusbiblioteken på en nationell nivå. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Ett 70-tal sjukhusbibliotek ingår i den officiella statistiken. Här hittar du alla länkar till biblioteksstatistiken.

Här kan du se en film om sjukhusbibliotek som tagits fram i arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Två uppdrag

De flesta sjukhusbiblioteken i landet har landstinget som huvudman. Många sjukhusbibliotek har två helt olika uppdrag. De består av en allmän del som tillhandahåller medier till patienter och anhöriga samt en medicinsk facklitterturdel som riktar sig till vårdpersonal och studenter. Vissa sjukhus har speciella sjukhusbibliotek för barn.

Sjukhusbiblioteken är inte en homogen grupp, men de har alla en mycket viktig uppgift: att tillhandahålla den senaste informationen inom den medicinska forskningen. I vissa län finns ett sjukhusbibliotek som har verksamhet på flera ställen. I andra fall kan ett bibliotek på en och samma adress bestå av två olika enheter som har två olika huvudmän.

De svenska sjukhusbiblioteken är ibland också organisatoriskt sammanlänkade med folkbiblioteken. Det kan vara så att allmändelen på ett sjukhusbibliotek helt enkelt är en folkbiblioteksfilial, eller så sköter det kommunala folkbiblioteket verksamheten på entreprenad. Det finns exempel på bibliotek som är folkbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek samtidigt.

Antalet sjukhusbibliotek minskar

Drygt 200 personer arbetar på landets sjukhusbibliotek. De anställda har särskilda kunskaper om medier inom vården. Under de senaste åren har antalet sjukhusbibliotek blivit färre.

På gång

EiRA är ett landstingsgemensamt samarbete som syftar till att ge vårdens personal tillgång till e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Det är sjukhusbiblioteken som gör e-resurserna tillgängliga inom landstingen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har landstingens fullmakt att teckna avtal med förlagen. EiRA startade 2001 och omfattar sedan 2005 samtliga 21 landsting/regioner. Under 2009 fördes EiRA över till Inera AB och ett landstingsägt bolag samt ett kansli skapades.

Sedan januari 2012 har EiRA ett nytt uppdrag som kunskapsstöd till socialtjänsten. Ett socialtjänstbibliotek har skapats och drygt 40 kommuner, FoU-enheter och regionkontor är anslutna till tjänsten.

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Sveriges nationalbibliotek