Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är en plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera frågor och behov som är aktuella på nationell nivå, men även på detaljnivå inom ett specifikt ämnesområde för en viss bibliotekstyp.

Forum omfattar alla offentligt finansierade bibliotekstyper inklusive andra intressenter och områden som samverkar med biblioteken.

Kontakt:

Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan (namn.efternamn@kb.se)

Carina Heurlin Fernold, handläggare Nationell bibliotekssamverkan (namn.mellannamn.efternamn@kb.se)

 

Senast uppdaterad: 2018-05-29
Innehållsansvar: Carina Heurlin Fernold, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Beslut Dnr 6.7-2015-923

 Del 1 - Bakgrund, syfte och formalia

 Del 2 - Grupper

Sveriges nationalbibliotek