Bibsamkonsortiet

Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker.

Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det s.k. Bibsamkonsortiet.

Styrgruppsrepresentanterna har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. I detta innefattas övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

I kraft av verksamhetens omfattning (318 miljoner SEK år 2018) och betydelse för deltagande organisationer har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.

 

Ordförande

 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
  2016/2017 - 3+1 år

Vice ordförande

 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek
  2016/2017 - 3+1 år

Ledamöter

 • Hanna Gadd, Högskolan väst, biblioteket
  2016/2017 - 3 år
 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
  2016/2017 - 3 år
 • Jakob Harnesk, Karlstads universitetsbibliotek
  2016/2017 - 3+1 år
 • Joel Löfgren, Riksdagsbiblioteket
  2018 - 3 år
 • Lisa Petersen, Mälardalens högskola, biblioteket, suppleant
  2018 - 3 år
 • Annikki Roos, Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket
  2018 - 3 år
 • Anna Lundén, KB, adjungerad
 • Britt-Marie Wideberg, KB, sekreterare

 

Senast uppdaterad: 2019-03-12
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten 2019
Fredag 24 maj kl. 09.30-13.00 
Aktuell dagordning

pdf 2019-03-19

Mötesanteckningar

pdf 2019-03-19
pdf 2019-01-30
pdf 2018-12-11
pdf 2018-11-20
pdf 2018-10-03
pdf 2018-08-29
pdf 2018-05-02
pdf 2018-03-23
pdf 2018-03-14
pdf 2018-01-30
pdf 2017-11-28
pdf 2017-11-01
pdf 2017-09-06
pdf 2017-05-16
pdf 2017-03-16
 2017-02-01
 2016-12-05
 2016-10-14
 2016-09-06
 2016-06-15
 2016-05-23
 2016-03-17
 2016-01-22

Relaterad information

Minnesanteckningar 2012-2015

Minnesanteckningar 2007-2011

 Samarbetsavtal (denna fil fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer)

Sveriges nationalbibliotek