Digitalisering och digitalt tillgängliggörande

Gruppen har till uppgift att stödja och ge input till KB:s uppdrag att främja samverkan inom digitaliseringsområdet. Fokus kommer att ligga på att öka forskningspotentialen hos resultaten från de digitaliseringssatsningar som genomförs inom bibliotekssektorn. Här ingår att utveckla, etablera och utvärdera riktlinjer för kvalitetssäkring samt redskap för benchmarking avseende tillämpningar inom digital humaniora och andra former av datorbaserad bearbetning.

Sidan uppdateras. Mer information kommer inom kort.

Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Lars Björk, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek