Libris utvecklingsråd

Libris utvecklingsråd är rådgivande och ger i en samverkande dialog KB stöd i strategiska vägval och utvecklingsfrågor som kan lösas inom ramen för det nationella bibliotekssystemet Libris.

 
Libris utvecklingsråd ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag. Läs direktivet för Libris utvecklingsråd här.

 

 

 Ledamöter:

  • Stefan Andersson, Uppsala universitet
  • Ulrika Domellöf Matsson, Naturvårdsverket
  • Petra Jonsson, Stadsbiblioteket i Gävle
  • Mattias Lorentzi, Jönköping University
  • Richard Stones, MTM
  • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
  • Catta Torhell, Linnéuniversitet
  • Kristina Östelind, Tjörns bibliotek
  • Ingemar Thun, KB, adjungerad
  • Miriam Nauri, KB, adjungerad
  • Anna Berggren, KB, sekreterare

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-22
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Minnesanteckningar:

20190304

20181119

20180920

 

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek