Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Gruppens huvudsakliga arbete består i att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med fokus på att bidra i arbetet med utredningar inom området.

 

 

 

 

 

 Ordförande

 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Vice ordförande

 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek

Ledamöter

 • Jonas Gilbert, Södertörns högskola
 • Jens Hjerling-Leffler, Sveriges unga akademi
 • Ericka Johnson, Sveriges unga akademi
 • Britta Lövgren, Riksbankens jubileumsfond
 • Jenny Samuelsson, Länsmuseet Västernorrland
 • Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet
 • Mats Viberg, Chalmers
 • Beate Eellend, KB, sekreterare
 • Camilla Smith, KB, adjungerad
Senast uppdaterad: 2019-01-21
Innehållsansvar: Beate Eellend, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten 2019
30 januari
19 mars

Mötesanteckningar 
pdf 2018-05-22

pdf 2018-03-14

pdf 2018-01-30

pdf 2017-11-28

pdf 2017-09-06

 2017-03-27

pdf 2017-05-31

Sveriges nationalbibliotek