Pliktrelaterad och strategisk insamling

Gruppen ska med ett nationellt perspektiv stödja prioriteringar rörande pliktrelaterad insamling och vara rådgivande i frågor som rör strategisk insamling.

Gruppen ska även driva frågor kring tillgängliggörande i syfte att främja den svenska forskningens kvalitet och för att möjliggöra analys av det insamlade materialet.

 

 

 

Ordförande

 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet

Ledamöter

 • Kristina Lundblad, Lunds universitet
 • Anna Bladh, Linköpings universitetsbibliotek

 • Lars Borin, Göteborgs universitet
 • Bengt Erik Eriksson, Linköpings universitet
 • Rasmus Fleischer, Stockholms universitet
 • Anna Isaksson, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
 • Christer Karlsson, Umeå universitetsbibliotek
 • Bengt Kleijn, FMV - Försvarets materielverk
 • Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet
 • Eva Nylander, Lunds universitetsbibliotek
 • Camilla Olsson, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Johan Svedjedal, Uppsala universitet
 • Ingela Tång, Stockholms universitetsbibliotek
 • Britta Wijkander, Uppsala universitetsbibliotek
 • Per Wisselgren, Umeå universitet
 • Maarit Jaakkola, Nordicom, Göteborgs universitet
 • Vakant
 • Lars Ilshammar, KB, adjungerad
 • Boel Larsson, KB, sekreterare
Senast uppdaterad: 2017-10-09
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

 

Minnesanteckningar:

2016-03-23

Bilaga 1

Bilaga 2

Sveriges nationalbibliotek