Swepub utvecklingsråd

Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Swepub för analys och bibliometri samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov samt ge input i arbetet med kvalitetssäkringen av de metadata som insamlas till Swepub, vilka kommer att ligga till grund för bibliometriska analyser.

 

 

 

 

 

Ordförande

 • Peter Aronsson, Linnéuniversitet (första mandatperiod 2019-2020)

Ledamöter

 • Miriam Björkhem, KB, adjungerad
 • Lars Burman, Uppsala universitet (andra mandatperiod 2018-2020)
 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet (andra mandatperiod 2018-2020)
 • Fredrik Gunnarsson, Vetenskapsrådet (första mandatperiod 2017-2019)
 • Bengt Kleijn, Försvarets materielverk (första mandatperiod 2018-2020)
 • Anna Lundén, KB, adjungerad
 • Dieter Müller, Umeå universitet (första mandatperiod 2017-2019)
 • Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet (första mandatperiod 2018-2020)
 • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet (andra mandatperiod 2019-2021)
 • Ingemar Thun, KB, adjungerad
Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Tuija Drake, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten 
2019-06-11

Aktuell dagordning


Minnesanteckningar
 2016-05-10
 2016-09-21
 2017-02-15
 2017-02-15_bilaga
 2017-05-02
 2017-09-20
 2017-09-20 bilaga 1
 2017-09-20 bilaga 2
Beställarunderlag för ett analyserbart Swepub
 2018-02-14
 2018-04-17
 2018-06-13
 2018-09-25
 2018-11-29
 2019-02-22

Övriga dokument
 Styrgruppens rekommendationer
 Projektuppdrag
Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv
 Projektrapport
Nyttan finns i användandet! Projektrapport Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv
 Avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd

 

Sveriges nationalbibliotek