RDA-redaktionen

Från och med 2017 har Kungliga biblioteket inrättat en RDA-redaktion, som utgörs av Katarina Synnermark (tidigare ledare för RDA-projektet och katalogisatör på Nationalbibliografin) och Olle Johansson (tidigare medlem i RDA-projektet och bibliografisk expert specialiserad på AV-material).

RDA-redaktionens uppgift är att hålla sig ajour med utvecklingen inom RDA samt att utveckla, underhålla och förvalta vår svenska RDA-praxis i Libris och SMDB.

Nationellt

Till vår hjälp i arbetet med RDA har vi från hösten 2017 en nationell RDA-kommitté med representanter från forsknings-, special- och folkbibliotek runtom i landet.

Läs mer om RDA-kommittén.

Internationellt

Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsgruppen EURIG, European RDA Interest Group, som träffas en gång om året för att utbyta erfarenheter http://www.rda-rsc.org/europe. EURIG är också representerat i RSC, RDA Steering Committee, som är huvudorgan för RDA http://www.rda-rsc.org/.

Vi deltar i mån av tid och möjlighet i de internationella bibliotekskonferenserna som arrangeras av ALA, American Library Association, http://www.ala.org/ och IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, https://www.ifla.org/ där frågor om RDA står högt på dagordningen.

Vanliga frågor

Fråga: Hur får man tillgång till RDA Toolkit?
Svar: Se KB:s sida om verktyget.

Fråga: Måste mitt bibliotek gå över till RDA?
Svar: I samband med övergången till nya Libris måste alla bibliotek gå över till RDA.

Fråga: Hur katalogiserar jag den här boken/resursen?
Svar: Skicka din fråga till rda@kb.se

Fråga: När kommer MARC-arbetsflöden för fler materialtyper i Anvisningar för katalogisering (RDA)?
Svar: På grund av den nära förestående övergången till Nya Libris kommer inga fler MARC-arbetsflöden att tas fram. Katalogiseringsanvisningar kommer att vara en integrerad del av det nya katalogiseringsverktyget.

Fråga: Varför har KB katalogiserat den här resursen på detta viset?
Svar: Skicka din fråga till katalogsupport@kb.se

Fråga: Hur ser man att en resurs är katalogiserad enligt RDA?
Svar: Poster katalogiserade enligt RDA är kodade med ”rda” i MARC-fält 040.

 

Senast uppdaterad: 2019-05-04
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se