Bibliografisk kontroll

Bibliografisk kontroll innebär katalogisering, auktoritetskontroll, ämnesordsindexering och klassifikation. Syftet med bibliografisk kontroll är att ordna och förbättra sökbarheten i bibliotekens samlingar.

I Libris samkatalog samarbetar ett antal svenska bibliotek kring den bibliografiska kontrollen. För att detta ska fungera behövs gemensamma anvisningar och riktlinjer. Dessa finns samlade i Katalogisatörens verktygslåda. Här kan de enskilda biblioteken även ställa frågor rörande bibliografisk kontroll och metadata. Frågorna besvaras av lämplig instans.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-02-16
Innehållsansvar: Miriam Björkhem, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Katalogisatörens verktygslåda  

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek