KB:s partners

Sedan 2013 har KB utsett partnerbibliotek inom det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget (5 § i förordningen 2013:1050). Partnerbibliotekens uppdrag kopplas till KB:s uppdrag att främja utveckling och samverkan inom biblioteksområdet.

Partnerbiblioteken bidrar med spetstjänster som har nationell bäring och med kompetens som inte är möjlig att upprätthålla lokalt på folkbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för kompletterande medieförsörjning och samlingsfrågor.

Internationella biblioteket är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. 

Malmö stadsbibliotek är KB:s partner i att utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. 

Senast uppdaterad: 2019-03-18
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Rutiner för samråd och styrning 2019

 Årscykel

 

 

Sveriges nationalbibliotek