Internationella biblioteket

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket på Stockholms stadsbibliotek hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

Uppdrag 2019

1) Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier. 

2) Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga medier.

3) Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande mångspråkig medieförsörjning.

4) Utveckla nationellt och nordiskt samarbete.

 

Postadress:

Internationella biblioteket
113 80 Stockholm

Internationella bibliotekets chef:

Cecilia Svanberg
Tel: 08-508 311 31
E-post: cecilia.svanberg@stockholm.se

Lånecentralen:
Alireza Afshari
Tel: 08-508 312 74, 076-123 12 74
E-post: aireza.afshari@stockholm.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek