Erbjudande: Svenska dagstidningar, en söktjänst från Kungliga biblioteket

2017 - 2019

Kungliga bibliotekets (KB) söktjänst ”Svenska dagstidningar” kommer från 2019 att kunna göras tillgänglig även vid intresserade folkbibliotek samt Riksarkivet. Sedan tidigare har erbjudandet gått ut till universitets- och högskolebiblioteken. Under 2019 kommer ett så kallat införandeprojekt att starta på KB med mål att börja ansluta ovanstående intresserade organisationer.

I söktjänsten finns tidningar från 1645 fram tills 2018.  Ett tiotal svenska dagstidningar finns i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag och ytterligare drygt 300 tidningar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande, men med c: a 2-3 månaders fördröjning. Tjänsten omfattar i dagsläget drygt 20 miljoner sidor digitaliserad svensk dagspress med fulltextsök.
För mer information om tjänsten, se:
http://feedback.blogg.kb.se/

Länk till söktjänsten Svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se/

Erbjudandet riktar sig till: Folkbibliotek, Riksarkivet samt universitets- och högskolebibliotek.

Avtalsperiod: Tjänsten är från januari 2019 tillgänglig även för folkbibliotek och Riksarkivet via ett införandeprojekt. År 2020 ämnar KB permanenta tjänsten och fortsätta ansluta de organisationer som är intresserade och som omfattas av erbjudandet.

Prismodell: En licenskostnad utgår per ansluten terminal och påbörjad månad under år 2019 med 2 425 kronor/månad. Detta är den ersättning som ska betalas till Bonus Copyright Access. I slutet av 2019 kommer KB att skicka ut en faktura som bygger på det antal terminaler deltagarna har haft anslutna under året och antalet anslutna månader. Inför varje nytt år kan organisationerna ta förnyad ställning till sitt deltagande och antalet terminaler som ska användas.
Ett nytt avtal kommer att förhandlas med Bonus Copyright Access inför 2020 vilket kan medföra ändrade kostnader. KB kan även komma att ta ut en administrativ avgift när tjänsten permanentas.

Avtalsvillkor i korthet:
• Spara och skriva ut: Ja
• Kopiera material: Ja
• Fjärrlån: Nej
• Dator/datorer för ändamålet tillhandahålls av den anslutna organisationen

Tekniska rekommendationer: Tidningstjänsten är webbaserad och i dagsläget optimerad för Chrome.

Anslutning: KB kommer under införandeprojektet att ansluta intresserade organisationer löpande efter att avtal ingåtts och anslutningsplan gjorts. Beroende på antalet bibliotek som visat intresse för tjänsten, kan KB komma att begränsa antal bibliotek som kan anslutas under införandeprojektet 2019.

Användningsstatistik: Statistik över användningen kommer att redovisas, men detaljerna för detta är under utveckling.

Intresseanmälan: Intresseanmälan är nu stängd. Innan anslutningsprocessen och avtalsskrivning påbörjas kommer KB att kontakta de bibliotek som anmält sitt intresse, de har då möjligheten, om så önskas, att inte gå vidare i anslutningsprocessen.

Kontakter
För mer information om projektet kontakta:
Projektledare Heidi Rosen, e-post heidi.rosen@kb.se

Ansvarig handläggare för erbjudandet: Christian Linders, e-post christian.linders@kb.se

 

Erbjudandet uppdaterat 2018-12-03.

 

Sveriges nationalbibliotek