Deltagande organisationer

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola 
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan 
 6. Göteborgs universitet 
 7. Handelshögskolan i Stockholm 
 8. Högskolan Dalarna 
 9. Högskolan i Borås 
 10. Högskolan i Gävle 
 11. Högskolan i Halmstad 
 12. Högskolan i Skövde 
 13. Högskolan Kristianstad 
 14. Högskolan Väst 
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet 
 17. Karolinska institutet 
 18. Konstfack 
 19. Kungliga Konsthögskolan
 20. Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 21. Linköpings universitet, LiU 
 22. Linnéuniversitetet 
 23. Luleå universitet 
 24. Lunds universitet 
 25. Malmö universitet
 26. Mittuniversitetet 
 27. Mälardalens högskola
 28. Röda Korsets högskola 
 29. Sophiahemmet högskola
 30. Stockholms konstnärliga högskola
 31. Stockholms universitet
 32. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 33. Södertörns högskola 
 34. Umeå universitet 
 35. Uppsala universitet 
 36. Örebro universitet 

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet, Brå
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
 3. Diskrimineringsombudsmannen, DO
 4. Energimyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Formas
 7. Forte
 8. Försvarets materielverk, FMV
 9. Havs- och vattenmyndigheten
 10. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
 11. Institut Mittag-Leffler
 12. Jordbruksverket
 13. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet 
 14. Kungliga biblioteket
 15. Livsmedelsverket 
 16. Läkemedelsverket 
 17. Musik- och teaterbiblioteket 
 18. Naturhistoriska riksmuseet
 19. Naturvårdsverket 
 20. Nordiska museet 
 21. Patent- och registreringsverket, PRV 
 22. RISE Research Institutes of Sweden
 23. Riksantikvarieämbetet 
 24. Riksarkivet 
 25. Riksdagsförvaltningen
 26. Rättsmedicinalverket 
 27. Sieps
 28. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
 29. Skolforskningsinstitutet
 30. Skolverket
 31. SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
 32. Socialstyrelsen  
 33. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 34. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 
 35. Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
 36. Statens geotekniska institut, SGI 
 37. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 38. Statistiska centralbyrån, SCB 
 39. Strålsäkerhetsmyndigheten
 40. Svenska barnboksinstitutet, SBI 
 41. Svenska filminstitutet
 42. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
 43. Svenska institutet i Rom 
 44. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
 45. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 46. Tekniska museet 
 47. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
 48. Trafikanalys
 49. Trafikverket 
 50. Transportstyrelsen
 51. Vetenskapsrådet
 52. Vinnova
Senast uppdaterad: 2019-01-29
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek