Öppen tillgång

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access).

- Hitta öppet tillgängliga artiklar

Här finns bland annat till listor över öppet tillgängliga arkiv, samt information om plug-ins för sökning av öppet tillgängliga artiklar. 

- Öppen tillgång i Bibsamavtalen

Läs mer om för vilka avtal de deltagande organisationerna får antingen rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i samband med publicering med öppen tillgång.

- Bibsamkonsortiets utvärderingskriterier för avtal med OA-förlag

I maj 2018 fastställde Bibsamkonsortiets styrgrupp utvärderingskriterier för eventuella nya avtal med OA-förlag

- Publiceringsstatistik

Förlagsrapporter över publiceringsstatistik och kostnader för artiklar som publicerats med öppen tillgång av författare affilierade till Bibsamkonsortiets deltagande organisationer.

- Checklist for Open Access terms

Under 2017 började konsortierna i de Nordiska länderna arbeta med en checklista för open access-komponenter i licensavtal, här hittar du checklistan och mer information (på engelska).

- LIBER's five principles

Läs mer om LIBERs fem principer om öppen tillgång här (på engelska).

- openaccess.blogg.kb.se

Mer information om Kungliga bibliotekets arbete för öppen tillgång.

Senast uppdaterad: 2018-08-08

Mer information om offsetting-principer

 ESAC - Joint Understanding of Offsetting

 JISC principles for offset agreements

 Netherlands UKB Working Group - Checklist Big Deals and Open Access clauses

Springer Compact

pdf Rapport juli 2018 

Sveriges nationalbibliotek