Vanliga frågor om centrala avtal

Vem kontaktar jag för att gå med i upphandlingslistan? 
Britt-Marie Wideberg administrerar den så kallade upphandlingslistan, Bibsamkonsortiets interna e-postlista. Eftersom listan är en sluten lista för Bibsamkonsortiets medlemmar finns det några formaliteter vid registreringen av nya medlemmar. Vi vill ha anmälningar om nya medlemmar till listan från bibliotekschefen eller från den som står som kontaktperson. Anledningen är att de som är ansvariga själva ska veta vem från den egna organisationen som är med på listan.

Kontaktperson är den som är huvudansvarig för kommunikation med licensgruppen. Skicka e-post till Britt-Marie Wideberg, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Jag kommer inte åt materialet i e-resursen. Vad gör jag?
Om du är student eller forskare kontaktar du ditt bibliotek. Om du är bibliotekets kontaktperson vänder du dig till kundtjänst hos respektive leverantör. Skicka en kopia till ansvarig handläggare för det aktuella avtalet.

Är det tillåtet att använda e-resursen med campuslicens från datorer utanför campusnätet via en proxyserver?
Ja, organisationen har ansvar för att endast auktoriserade användare har tillgång till e-resurserna, oavsett teknisk lösning.

Vad gäller efter uppsägning av avtal?
Kontrollera villkor om access efter uppsägning, s.k. ”Post-Termination Access”, i avtalsvillkoren (som du hittar på respektive produkts sida i ConsortiaManager). Access efter uppsägning innebär normalt sett att deltagande organisation får fortsatt tillgång till det material som publicerats under avtalsperioden. Tillgång till materialet ges företrädelsevis online, eller i annat fall via lämpligt medium enligt överenskommelse med leverantören.

Varför får man inte skicka artikelkopior från elektroniska tidskrifter som ingår i konsortieavtal till företag?
Avtalen medger inte kommersiell användning. Många förlag hänvisar i stället till sin pay-per-view-service.

Vem ska jag meddela de nya IP-numren om vi byter IP-adress?
Varje deltagande organisation har fått en egen inloggning till ConsortiaManager. Där kan IP-adresserna ändras och då skickas uppdateringarna automatiskt ut till förlags- och leverantörskontakterna.
https://beta.consortiamanager.com/ (fungerar bäst i webbläsaren Chrome)
 

Jag har ett förslag på en e-resurs till centralt avtal. Vem vänder jag mig till?
Kontakta samordnaren för Bibsamkonsortiet Britt-Marie Wideberg, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Varifrån hämtas siffror på antalet helårsstudenter (FTE)?
Siffrorna hämtas ur Universitetskanslersämbetets NU-databas.

Var kan jag läsa hela konsortieavtalet?
Avtalstexten är tillgänglig för de deltagande organisationerna kontaktpersoner. Det undertecknade avtalet skannas och publiceras på respektive produkts sida i ConsortiaManager.

Kan jag gå med i ett löpande avtal?
Ja, inför varje årsskifte.

Hur sätts priset för deltagande i konsortiet?
Det finns ingen standardiserad prismodell, utan priset per organisation baseras på olika parametrar som till exempel antal heltidsstudenter/personal och tidigare prenumerationer. Kontakta respektive handläggare för att få prisuppgift för ett visst avtal.

Var hittar jag aktuell statistik?
Statistik över användning av e-resurserna är tillgänglig för de deltagande organisationernas kontaktpersoner. Se sidan användningsstatistik

Senast uppdaterad: 2018-08-10
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek