Bibsampaketen i knowledgebases

Aktivering av Bibsampaketen

Kungliga biblioteket har tecknat avtal med Jisc Collections kring systemet Knowledge Base+ (KB+). I KB+ läggs information upp om innehållet i Bibsamavtalen. Där finns uppgifter om titlar och vilka volymer som är tillgängliga enligt avtalen. Det är framför allt för paket som är unika för Bibsamkonsortiet som det är viktigt att använda informationen från KB+. Läs gärna mer om KB+ här: http://www.jisc-collections.ac.uk/knowledgebaseplus/

Leverantörerna EBSCO, Ex Libris, OCLC och ProQuest importerar denna information till sina respektive knowledgebases. Det ska således gå att hitta Bibsampaketen i den knowledgebase organisationen själv har tillgång till, så att det lätt går att aktivera dem. Den bärande tanken är att denna lösning ska fungera för alla bibliotek, oavsett vilken länkserver/plattform som används. För återkoppling på innehållet i något av dessa paket, oavsett plattform, kontakta gärna Bibsamkonsortiet@kb.se, så att korrigeringar görs på samma sätt i alla plattformar.

Bibsampaketen har ofta olika namn i de olika systemen. Nedan följer en länk till en tabell med namnen på paketen i olika knowledgebases. Kommentarer och dylikt är på engelska, så att även leverantörerna kan läsa texten.
  Bibsampackages-in-knowledge-bases-2019 (Uppdaterat 2019-03-13)

Senast uppdaterad: 2018-09-06
Innehållsansvar: Christian Linders, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Avtal KB+ (2017-2020)

 Avtal KB+ (2014-2017)

 Öppet brev för förbättrad information om Bibsamavtalens e-resurser

Sveriges nationalbibliotek