Kontakt

Handläggarna vid Kungliga bibliotekets enhet för nationell bibliotekssamverkan har ansvar för kontakterna med universitet, högskolor och andra konsortiedeltagare, samt håller kontakt med leverantörerna.

Kontakta handläggarna genom att mejla till bibsamkonsortiet(at)kb.se eller genom ConsortiaManager

Senast uppdaterad: 2018-10-23
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

Teamet för öppen tillgång

Sveriges nationalbibliotek