Kompensation fjärrlån

År 1995 föreslog regeringen att Kungl. biblioteket ska få 10 miljoner kronor årligen för att subventionera expeditionskostnaderna i samband fjärrlån.

KB har beslutat om nya regler för vilka bibliotek som är berättigade ersättning för expeditionskostnader i samband med fjärrlån, så kallad fjärrlånekompensation. Berättigade är offentligt finansierade bibliotek för forskning och högre utbildning. Biblioteket ska även registrera sitt bestånd i Libris och följa rekommendationerna kring fjärrlån. För bibliotek som har kommun eller landsting som huvudman utgörs det statliga stödet, precis som tidigare, av lånecentraler.

För nya regler kring fjärrlånekompensation, se kb.se.

 2018

 2017

 2016

 2015 

 2014

 2013

 2012

 2011 

 2010 

 2009 

2008  

 2007 

 2006

 2005

 2004

Senast uppdaterad: 2019-05-06
Innehållsansvar: Cecilia Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.