Verktygslådan

Katalogisatörens verktygslåda innehåller anvisningar och riktlinjer för auktoritetsarbetet samt den deskriptiva och ämnesmässiga katalogiseringen i Libris samkatalog. Verktygslådan har en redaktion som hör hemma på KB. Den ansvarar för att informationen är uppdaterad och korrekt.

Katalogisering

I Libris samkatalog tillämpades tidigare Katalogiseringsregler för svenska bibliotek. - 2. uppl., 1990 (KRS) samt de regeltillämpningar som Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering beslutat om därefter, nämligen KKS-meddelanden (1991-2001) och KRS-uppdateringar (2002-2010). Av dessa finns KRS-uppdateringar tillgängliga i Verktygslådan, medan de övriga endast finns i tryckt form.

Från januari 2017 tillämpas katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description & Access) i Libris. Reglerna för RDA finns samlade i onlineverktyget RDA Toolkit och praktiska anvisningar finns under Anvisningar för katalogisering (RDA). Mer information om RDA finns att läsa på https://www.kb.se/rdakatalogisering/Om-RDA/.

Auktoritetsarbete, Svenska ämnesord och klassifikation

Riktlinjerna för auktoritetsarbete bygger på internationella standarder. Svenska ämnesord är ett svenskt allmänt ämnesordssystem. Dewey decimalklassifikation (DDK) och Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) är de vanligaste klassifikationssystemen i Libris.

Libris Formathandbok

Det internationella standardformatet MARC21 ligger till grund för katalogisering i Libris. Libris Formathandbok är en bearbetad svensk översättning med tillämpningsanvisningar.

Att registrera i Libris

På Libris webbplats kan man läsa mer om vad det innebär att vara ett registrerande Librisbibliotek.

Registrera i Libris - en guide

Nyheter Bevaka Nyheter med RSS

2019-06-13

Nyhetsflöden och anvisningar

Katalogisatörens verktygslåda uppdateras inte längre. För nyheter inom Katalogisering och metadata, se Katalogisering i Libris. För arbetsflöden anpassade till gällande katal...

2018-06-05

Nya Libris

Anvisningarna i Verktygslådan är angivna i MARC21-formatet och är ännu inte anpassade till nya Libris. För arbetsflöden särskilt anpassade till det nya formatet hänvisas till...

2017-02-01

Uppdaterad auktoritetspraxis för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ

Auktoritetsgruppen på KB har 2017-02-01 uppdaterat praxisen för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ i  anvisningarna för auktoritetsarbete i Verktygslåd...

2016-06-17

Seriehuvudposter - uppdatering och avslutning

I Libris finns idag ett stort antal seriehuvudposter som skulle behöva uppdateras eller avslutas. Många av dessa serier har getts ut av lärosäten. Ett exempel är när seriens ...