Libris Formathandbok

Libris Formathandbok är en bearbetad översättning av MARC21 Format (MARC Standards, Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office).

Allmänt 

ISBN-13 Online Converter (För kontroll av bindestreck och kontrollsiffra, samt omvandling från ISBN-10 till ISBN-13 och vice versa)

RDA in MARC, October 2012 (MARC Standards, Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office)

Aktuella formattabeller

Voyager ska normalt uppdateras automatiskt med aktuella formattabeller, men det fungerar inte alltid. Vi har därför lagt upp en zip-fil (Catalog.zip) med den senaste versionen här.

Bibliotek som får felmeddelanden på icke-definierade fält, delfält etc. när de ska spara poster kan alltså prova att hämta hem de senaste formattabellerna via länken nedan och själva installera dem.

Hämta Catalog.zip här

Aktuell version: 2017-04-25

Gör så här:

  1. Gå till rätt katalog på datorns hårddisk, på Windows 7 resp. Windows 8 normalt C:\Program (x86)\LIBRIS7
  2. Kontrollera datum i filen date.cfg (det ska vara samma som "Aktuell version" ovan)
  3. Kontrollera även filen FormatTestUpdate.txt. Den ska ha samma datum som date.cfg och dessutom innehålla ett urval fält etc som bör kontrolleras
  4. Om filerna date.cfg resp. FormatTestUpdate.txt innehåller ett tidigare datum, hämta filen Catalog.zip och extrahera den i den katalog ni befinner er på. Åtgärden ska genomföras på alla berörda datorer. Observera också att ni måste ha administratörsrättigheter på er dator för att genomföra detta steg
  5. Kontrollera datum i den nya date.cfg och de nya fält etc. som exemplifieras i textfilen FormatTestUpdate
  6. Starta om Voyager för att aktivera de uppdaterade formattabellerna

Att arbeta i Voyager

 Centralt framställda mallar (templates) : Sammanställning

 Teckenregistrering i LIBRIS katalogsystem (Voyager 7.1.1)
Dokumentet är för närvarande inte uppdaterat med de senast validerade tecknen.

 Sökmanual - LIBRIS Katalogisering
Vid sökning på ISBN, kontrollera gärna med fritextsökning (Keyword) och klicka på knappen "LIBRIS" längst ned till höger i sökformuläret.

Kort sökmanual - LIBRIS Katalogisering

Kortkommandon

Katalogiseringsklient och beståndsregistrering

Programvara (Voyager)

Ny funktionalitet (Voyager, version 7.1.1)

Beståndsregistrering

Arkiv

Dokument om Libris formatkonvertering till MARC21 (2001-2002) (.zip)

Upp

Senast uppdaterad: 2017-12-12
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Ändringar i katalogpost

Om ändringsmeddelanden (cxz-lista)

Formulär för meddelanden om ändring

Diskussionslistor

Diskussionslista för katalogiseringsfrågor i Libris