Artikelindexering

Katalogisering av artiklar

Kungl. biblioteket analyserar och beskriver innehållet i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk på en övergripande nivå.

Inom ämnet svensk historia (SHB) har KB gjort en extra insats t.o.m. 2010 och katalogiserat artiklar och bidrag även i sådana publikationer i egna katalogposter. Tanken var att lyfta fram publikationernas innehåll bättre, men av resursskäl kunde det bara göras i begränsad omfattning. Det har alltså inte varit möjligt att vara lika fullständig som när det gäller svenska böcker och tidskrifter. Det är bra att veta när man söker i LIBRIS.

För närvarande finns referenser till drygt 410 000 artiklar och bidrag i LIBRIS.

Artiklar som KB har katalogiserat

KB:s insatser när det gäller att katalogisera artiklar i LIBRIS kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. Inom ramen för den så kallade Suecana extranea-bevakningen katalogiserar KB bidrag på främmande språk i utländska samlingsverk som KB har köpt in och där Sverige eller svenska förhållanden på något sätt behandlas.
  2. Vid KB producerades 1977-2010 Svensk historisk bibliografi. Där katalogiserades framför allt svenska, men även en del utländska artiklar och bidrag, i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk där svensk historia behandlades. Arbetet med Svensk historisk bibliografi i LIBRIS, som omfattar tryckår 1977-2010, är en direkt fortsättning på de tryckta volymer av Svensk historisk bibliografi, som finns för åren 1771-1976.
  3. Nationalbibliografin vid Kungl. biblioteket har under åren 1995-2006 katalogiserat artiklar i ett urval svenska årsböcker och samlingsverk inom humaniora och i någon mån samhällsvetenskap, till exempel länsmuseernas och vissa vetenskapliga samfunds årsböcker.
  4. Vid KB producerades en Vilhelm Moberg-bibliografi, vilket innebär att bidrag av och om Vilhelm Moberg katalogiserats i LIBRIS.

Artiklar som andra bibliotek katalogiserar i LIBRIS

Vilket som helst av de andra LIBRIS-biblioteken kan också katalogisera artiklar och bidrag i LIBRIS.

Det görs främst i form av olika ämnesbibliografier, till exempel Barn- och ungdomslitteraturbibliografin, Bothnica, Kvinnsam, Svensk konstvetenskaplig bibliografi, Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi, Svensk musikhistorisk bibliografi och Svensk samisk bibliografi.

Vissa av ämnesbibliografierna är aktiva, medan andra inte längre utökas med nya poster. En del bibliotek katalogiserar artiklar enligt något annat urval, till exempel artiklarna i den egna organisationens tidskrift eller årsbok.

Ämnesbibliografierna och biblioteken väljer själva vilka urvalskriterier och kronologiska avgränsningar de ska följa när de katalogiserar artiklar.

Databaser i LIBRIS

LIBRIS innehåller deldatabaser.  "Läs mer"-länkarna intill ämnesdatabasernas namn leder till information om många av ämnesbibliografierna, deras urval och avgränsningar.

Senast uppdaterad: 2009-03-24
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se