2018-06-05

Verktygslådan och Nya Libris

Anvisningarna i Verktygslådan är angivna i MARC21-formatet och är ännu inte anpassade till nya Libris. För arbetsflöden särskilt anpassade till det nya formatet hänvisas till hjälpsektionen i nya Libris katalogiseringsverktyg.

Innehållsansvar: Libris, e-post: fornamn.efternamn@kb.se