2019-06-13

Nyhetsflöden och anvisningar

Katalogisatörens verktygslåda uppdateras inte längre. För nyheter inom Katalogisering och metadata, se Katalogisering i Libris. För arbetsflöden anpassade till gällande katalogregler, se Anvisningar för katalogisering (RDA). För anvisningar anpassade till Libris nuvarande format hänvisas till hjälpsektionen i Libris katalogisering.
Innehållsansvar: Kungliga biblioteket, e-post: fornamn.efternamn@kb.se