2016-06-17

Seriehuvudposter - uppdatering och avslutning

I Libris finns idag ett stort antal seriehuvudposter som skulle behöva uppdateras eller avslutas. Många av dessa serier har getts ut av lärosäten. Ett exempel är när seriens titel består av ett så kallat publikationsord, t ex “Rapport”, “Skriftserie”, i kombination med den utgivande institutionens namn. När institutionen byter namn eller läggs ned, förändras ofta serietiteln. Seriehuvudposten måste då åtgärdas.

På möten i KB:s bibliografiska råd och Libris användargrupp 2016-04-22 (punkt 4) och 2016-05-12 (punkt 2b) diskuterades frågan och man enades om att lärosätenas bibliotek kan ta ett utökat ansvar för att uppdatera respektive lärosätes seriehuvudposter. Nu finns nya anvisningar med checklista och exempel.

Innehållsansvar: Ola Alm, Carin Anell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se