2017-02-01

Uppdaterad auktoritetspraxis för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ

Auktoritetsgruppen på KB har 2017-02-01 uppdaterat praxisen för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ i  anvisningarna för auktoritetsarbete i Verktygslådan.
Uppdateringen är en anpassning till RDA och innebär bl.a. att kommuner inte längre inordnas på ortnamnet utan på det namn de själva använder, t.ex. Luleå kommun (Sverige).

Framöver kommer KB att successivt ändra namnformerna för de kommuner som finns i Libris i enlighet med den uppdaterade praxisen.

Innehållsansvar: Auktoritetsgruppen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se