Indexering av skön- och barnlitteratur i Libris

Skönlitteratur för vuxna

Svensk biblioteksförening hade tidigare ansvar för listan över ämnesord för skönlitteratur för vuxna och en handledning. Ansvaret har under 2014 överförts till redaktionen för Svenska ämnesord. Sedan 2016 finns de skönlitterära ämnesorden sökbara i databasen för Svenska ämnesord. Med några få undantag går det bra att använda alla ämnesord i Svenska ämnesord vid indexering av skönlitteratur. Undantagen är uppmärkta med en anmärkning om att termerna endast bör användas vid indexering av facklitteratur.

Riktlinjer och handledning för indexering av skönlitteratur kommer att införas i riktlinjerna för Svenska ämnesord under 2017. Har du frågor eller funderingar kring indexering av skönlitteratur går det bra att skicka dem till amnesord (snabela) kb.se

Vill du skicka in förslag på nya termer går det att göra via Föreslå nytt ord. Ange "Skönlitteratur" som Kommentar.

Den lista på genre och form som hör till skönlitteratur för vuxna finns under rubriken Genre/formtermer i vänstermenyn.

Tänk på att indexeringen ska göras i de bibliografiska posterna och inte i beståndsposterna för att de ska komma alla till godo.

Exempel på indexering av skönlitteratur i Libris enligt Svenska ämnesord:

600 1 4 #a Curie, Marie, #d 1867-1934                          
655 7 #a Biografiska skildringar #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf

 

648 7 #a 1980-talet #2 sao                                  
650 7 #a Ensamstående mödrar #2 sao
651 4 #a Storbritannien
655 7 #a Kärleksskildringar #2 saogf         
655 7 #a Romaner#2 saogf         
 
600 4 #a Robin Hood #c (mytisk gestalt)       
655 7 #a Historiska skildringar #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf         

651 7 #a Sverige #z Skåne #z Simrishamn #2 sao
655 7 #a Deckare #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf         
 
 

Barn- och ungdomslitteratur

Svenska barnboksinstitutet har sedan 2014 ansvar för listan över ämnesord för skönlitteratur för barn.

I Svenska ämnesord ligger barnämnesorden som ett eget system, barn.

Den lista på genre och form som hör till barnlistan finns under rubriken Genre/formtermer i vänstermenyn.
 
För med information och kontaktuppgifter se: https://www.barnboksinstitutet.se/bibliotek/barnamnesordslistan/
 
Exempel på indexering av barn- och ungdomslitteratur i Libris enligt barnlistan:
650 7 #a Busiga barn #2 barn
655 7 #a Bilderböcker #2 barngf                               
655 7 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 barngf
 
Exempel på indexering med geografiska ämnesord i Libris enligt barnlistan: 
651 7 #a Sverige #z Skåne #z Kristianstad #2 barn
651 7 #a USA #z New York #2 barn                             
655 7 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 barngf
Senast uppdaterad: 2019-05-16
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Svenska barnboksinstitutet

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.