Kronologiska ämnesord

Kronologiska ämnesord används för att uttrycka en tidsaspekt på det ämne som verket behandlar och som inte framgår av något annat använt ämnesord. De används bara för framställningar med uttalat historiskt perspektiv och inte för att ange när verket är publicerat.

Exempel på kronologiska ämnesord:

648 7 #a 1500-talet#2 sao                               

 

648 7 #a 1960-talet #2 sao                               

 

Vid indexering används i första hand kronologiska ämnesord från listan Allmänna kronologiska ämnesord.

Enskilda länders historia kan ha auktoriserade kronologiska ämnesord som används för verk om dessa länder, eller företeelser inom dessa länder, förutsatt att verket självt använder sig av denna tidsindelning. Särskilda kronologiska ämnesord för Sverige finns här. Även andra länder har särskilda listor (se vänstermenyn).

Om varken de allmänna kronologiska ämnesorden eller ämnesord från ett särskilt lands lista ger en rättvisande bild av verket utformas kronologiska ämnesord från det verk man indexerar, s.k. Fritt formulerade kronologiska ämnesord. Läs vidare i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord kapitel 3.7. 1 Kronologiska ämnesord för information om detta.

När auktoriserade kronlogiska termer används, dvs. Allmänna kronologiska ämnesord eller från de enskilda ländernas termlistor, läggs andraindikator 7 i fält 648 med listkod sao i delfält 2.

När icke-auktoriserade termer används, t.ex. Fritt formulerade kronologiska ämnesord, läggs andraindikator 4 i fält 648 utan listkod i delfält 2.

Senast uppdaterad: 2016-11-09
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se