Genre/formtermer

Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord.

Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press.
Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett. I vissa fall kan flera genre/formtermer användas.

I MARC21-formatet läggs genre/formbeteckning i fält 655 #a med andraindikator 7 och listbeteckningen saogf. 

Läs mer om hur genre/formtermer används i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord, kaptiel 3.8 Genre/form.

Det finns särskilda listor över genre/formtermer (se vänstermarginalen) beroende på vilken typ av material som indexeras. För fullständig information om de olika genre/formtermerna, sök via tjänsten id.kb.se.

Senast uppdaterad: 2019-04-08
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se