Föreslå nytt ord

Här kan du lämna förslag på ämnesord eller genre/formterm som saknas i Svenska ämnesord.

För att ett ämnesord ska godkännas ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas material om ämnet i Libris eller i någon annan databas där Svenska ämnesord används
  • Ämnesordet ska gå att belägga i Nationalencyklopedin eller andra uppslagsverk, lexikon eller databaser
  • Det ska inte finnas något annat godkänt ämnesord för samma företeelse.

Då redaktionen får in ett stort antal ämnesordsförslag varje månad är all övrig information till stor hjälp i utredningen av ordet. Bidra därför i möjligaste mån med motsvarande LCSH-term samt relationer till andra ämnesord.

Om du är katalogisatör i Libris bör du också lägga in det ämnesord du föreslagit i den katalogpost där du tycker att det behövs. Ämnesordet läggs i fält 653 a och följs av (prel/[sigel]). Om du inte katalogiserar och föreslår ett ämnesord kan du ange ett verk som ämnesordet skulle passa för i rutan för kommentarer.

* = obligatorisk uppgift

Källa:

Ämnesordet finns redan i LIBRIS:
Se även-hänvisningar:

Senast uppdaterad: 2012-05-10
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se