Om Svenska ämnesord

Svenska ämnesord är en databas som innehåller ämnesord för indexering av alla typer av material. I databasen finns ämnesord från tre olika kontrollerade ämnesordslistor. De kan användas var för sig eller tillsammans.

I fältet för System i databasens sökformulär kan du välja vilken lista du vill använda. I menyn visas förkortningarna för de olika listorna (SAO, Barn och TGM).

Tre ämnesordslistor

Svenska ämnesord (SAO)

Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många Libris-bibliotek.

I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare.

Svenska ämnesord följer IFLA:s  (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH).

Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket.

Tesaurus för grafiskt material (TGM)

Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller cirka 650 termer för form och genrer, framställningssätt och tekniker. De är avsedda att användas vid indexering av bilder, kartor och efemärt tryck.

TGM är en översättning av Library of Congress' Thesaurus for Graphic Materials II. Tesaurusen är hierarkiskt ordnad med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. Listan infördes i databasen i oktober 2007.

Underhållet av TGM sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket tillsammans med materialexperter på biblioteket.

Barnämnesord (Barn)

Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Den innehåller cirka 1 500 godkända termer. Dessa finns i databasen Svenska ämnesord sedan 2005.

Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svenska barnboksinstitutets redaktion för barnämnesord och förs därefter in i databasen.

 

Uppdateringar

Vi uppdaterar Svenska ämnesord regelbundet med nya ämnesord och förändringar. De senast godkända ämnesorden hittar du i protokollen från Ämnesordsgruppen. De nya ämnesord som listas i protokollen finns också med i databasen Svenska ämnesord.

Föreslå nya ord

Alla kan föreslå nya ämnesord som inte finns i databasen. Använd formuläret på sidan Nytt ämnesord eller skicka e-post till amnesord@kb.se.

Senast uppdaterad: 2017-03-21
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Ämneskategorier för vetenskapliga publikationer