Riktlinjer

I dokumentet Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord finns information, instruktioner och exempel på hur Svenska ämnesord används. Använd gärna dokumentets klickbara innehållsförteckning och index för att hitta och navigera i den information som eftersöks.

I högermenyn länkas även till en presentation av de nuvarande riktlinjerna som togs i bruk den 11 juni 2012.

Senast uppdaterad: 2019-03-15
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Presentation av riktlinjerna

http://youtu.be/yqihZsHLWaQ

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.