Underindelningar

Underindelningar används för att uttrycka en ämnesmässig avgränsning eller aspekt på ett ämne. Specificering av ämnen med hjälp av underindelningar görs endast under allmänna ämnesord och geografiska ämnesord.

Allmänna underindelningar

Uttrycker någon annan begränsning av eller bestämning till ämnet än tid och plats, till exempel en aspekt på ämnet. De allmänna underindelningarna finns i en särskild lista.

650 7 #a Matlagning #x historia #2 sao        


650 7 #a Ungdomsproblem i filmen #2 sao        


Se kapitel 3.1.1 Underindelningar under allmänna ämnesord i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord för mer information.

Geografiska underindelningar

Uttrycker en geografisk avgränsning av ämnet. Det finns inga särskilda listor över geografiska ord som kan användas som underindelningar.

651 7 #a Sverige #z Östergötland #z Linköping #2 sao        

Se kapitel 3.5.3 Underindelningar under Geografiska ämnesord i  Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord  för mer information.
Senast uppdaterad: 2012-05-10
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se