Vanliga frågor

Reglerna i Verktygslådan verkar inte fullständiga, varför får man inte heltäckande anvisningar?
Katalogisatörens verktygslåda är ett komplement till befintliga regelverk i KRS och AACR2 samt MARC-formatet. Anvisningarna i Verktygslådan är förtydliganden och tillägg och ska inte användas fristående utan tillsammans med regelverken i KRS, AACR2 och formatbeskrivningarna. 

Mitt bibliotek katalogiserar i LIBRIS. Måste jag följa alla anvisningar i Katalogisatörens verktygslåda?
Nej, anvisningarna i Verktygslådan är inte tvingande. Alla bibliotek anslutna till LIBRIS samkatalog har dock förbundit sig att följa gällande regler för databasen; för närvarande KRS och LIBRIS tillämpningsanvisningar för MARC21. Katalogiseringsreglerna ger bibliotek möjlighet att katalogisera på olika beskrivningsnivåer och en del av de tillämpningar som finns i Verktygslådan rör specifika företeelser som många bibliotek aldrig kommer i kontakt med. I Verktygslådan utgår tillämpningarna från beskrivningsnivå 2, den nivå som benämns biblioteksnivå. För de bibliotek som väljer att katalogisera på så kallad miniminivå blir ett mindre antal tillämpningar aktuella.

De bibliotek som använder Svenska ämnesord ska följa de aktuella riktlinjerna i Verktygslådan. 

Finns Dewey decimalklassifikation (DDK) med i Katalogisatörens verktygslåda?
Det finns en länk till Svenska WebDewey, den elektroniska versionen av DDK, under Klassifikation - DDK. Abonnemang krävs för att använda Svenska WebDewey, men abonnemanget är kostnadsfritt för det enskilda biblioteket. Läs mer under Svenska WebDewey.

Finns SAB-systemet med i Katalogisatörens verktygslåda?
Det finns en länk till e-SAB, den elektroniska versionen av SAB, under Klassifikation. e-SAB är en betaltjänst från Btj. SAB-systemet finns inte fritt tillgängligt på Internet, men funktionen Bläddra ämnesvis i LIBRIS bygger på SAB-systemet, och kan användas för en överblick. 

Vad beror det på att så många nya svenska titlar ligger med mycket enkla poster i LIBRIS, poster som ofta också är behäftade med många fel?
Varje natt läses det in poster från bokbranschens artikeldatabas Bokrondellen. De poster som läses in från Bokrondellen är inlagda av förlagen själva och bara lätt kontrollerade av Bokrondellens personal. Posterna får preliminiär status i LIBRIS. Så snart NB, eller något annat bibliotek, får in den publikation som hör till en preliminär post, uppgraderar man den och gör den komplett. Från det att dessa preliminära poster kommit in i LIBRIS fram till dess att boken kommer kan det emellertid gå några månader och då ligger den preliminära posten kvar, ofta då behäftad med en del fel. 

Vad betyder numren 000-856 överst på sidan när man går in på Katalogisering?
000-856 är fält i MARC21-formatet, och anvisningarna för katalogisering är uppställda enligt fältnumren.

 

Senast uppdaterad: 2015-08-03

Relaterad information

Vanliga frågor om Svenska ämnesord