Auktoritetsarbete

Riktlinjerna för auktoritetsarbete har arbetats fram vid Kungliga biblioteket. De används av biblioteken inom Libris samkatalog men kan också användas av andra bibliotek, ABM-institutioner och andra aktörer i Sverige som arbetar med auktoritetsarbete eller kontrollerade sökingångar.

Riktlinjerna bygger på de internationella standarder för auktoritetsarbete som utarbetats av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). För arbetet med de svenska auktoritetsposterna har vi också stor hjälp av Library of Congress Authorities, som funnits fritt tillgängliga på nätet sedan 2001. 

Under 2017 har RDA-anpassade riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris utarbetats av Auktoritetsgruppen på Kungliga biblioteket. 

Auktoritetsposterna från Libris är fritt tillgängliga som öppen data.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-07
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

Nationalitetskoder i fält 043 

LC Authorities

NACO

VIAF 

 Riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris 

 Rutin för borttagning av personuppgifter i auktoritetsposter i Libris

Frågor till KB:s auktoritetsgrupp: auktoritetsgruppen@kb.se