Bevaka med RSS

Genom Kungliga bibliotekets RSS-flöden kan du enkelt få information om de senaste uppdateringarna på webbplatsen.

RSS-flöden på kb.se

 Nyheter (nyheter av mer allmänt intresse från KB)

 Evenemang (utställninngar, seminarier och andra arrangemang - oftast öppna för allmänheten)

 Kurser och konferenser (främst för bibliotekarier)

 LIBRIS nyheter (nyheter från LIBRIS nationella system)

 OA-nyheter (nyheter från projektet OpenAcess.se)

 Publikationer (KB:s utgivning av böcker och andra publikationer)

 Video (filmade föreläsningar, konferenser mm)

 Dokumentation från KB:s expertgrupper

Senast uppdaterad: 2012-04-10
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek