Om webbplatsen

Information om hur du använder webbplatsen kb.se.

Hitta på webbplatsen

För att navigera på webbplatsen används de nio huvudkategorierna som du når via den horisontella navigeringen. När man klickar på en av kategorierna visas dess undernivåer i vänstermenyn.

Webbplatsen är uppdelad i nio huvudavdelningar:

  1. Aktuellt ger dig ny information om KB, våra utställningar och programkvällar.
  2. Söka erbjuder möjligheter att hitta böcker och annat material, via Regina, LIBRIS, databaser etc.
  3. Besöka och låna innehåller information om hur det går till att låna och söka böcker, tidskrifter och annat på KB.
  4. Samlingarna beskriver allt material som KB har samlat in sedan 1661.
  5. Bibliotekssamverkan innehåller information främst riktad till dem som arbetar inom biblioteksområdet.
  6. Pliktleverans innehåller information för de som ska leverera pliktexemplar till KB.
  7. Om oss redogör för organisationen KB och vår verksamhet.

Du kan också navigera med hjälp av;

  • Webbkartan som ger dig en översikt över hur webbplatsens innehåll är strukturerat (tre översta nivåerna)
  • A-Ö listar ett urval av webbplatsens innehåll i alfabetisk ordning
  • Sökfunktionen.

Du hittar dessa i överst på webbplatsens alla sidor. I sidhuvudet finns också länken ”English”, som tar dig till KB:s engelska webbplats. Den presenterar ett urval av information för de engelsktalande målgrupperna, och är alltså inte en kopia av den svenska webbplatsen.

Bilder

Webbplatsen ska fungera lika bra om du inte kan eller inte vill se bilderna. Om du till exempel har en långsam internetförbindelse kan du välja att stänga av bilderna i din webbläsare för att minska den tid det tar att visa sidorna. Därför är alla bilder som har någon koppling till innehållet eller funktionen på webbplatsen märkta med alternativa texter, så kallade ALT-texter.

Dessa kan du i många webbläsare se om du låter muspekaren vila på bilden några sekunder. Texterna visas om bilderna inte syns i webbläsaren och återges av många olika typer av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor om innehållet på en viss sida på webbplatsen ska du kontakta personen som är innehållsansvarig (information finns längst ner på varje sida).

Webbplatsen utvecklas kontinuerligt och därför är det viktigt att få reda på vad du tycker. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter och idéer, det gör att kb.se kan bli ännu bättre. Om du har frågor eller om det uppstår problem när du besöker webbplatsen är du välkommen att kontakta redaktionen på e-post redaktion[snabela]kb.se.

Senast uppdaterad: 2009-12-21
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek