Juridisk information om www.kb.se

Cookies eller kakor

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren. Det finns två typer av cookies:

  1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.
    För tjänster gäller: tills du lämnar tjänsten/stänger webbläsaren, alternativt är inaktiv så länge att du blir utslängd från tjänsten.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Kakor på kb.se

På Kungl. biblioteket webbplats används både sessionskakor och varaktiga kakor, de är ofta nödvändiga för att du ska kunna utnyttja webbplatsens tjänster till fullo.

Följande tjänster använder sig av kakor:

  • Permanenta kakor för att lagra de personliga inställningar du gör via Anpassa-sidan.
  • Sessionskakor för att hantera information som du lämnar i vissa applikationer, samt när du loggar in i prenumerationstjänsten.
  • LIBRIS tjänster, se nedan;

LIBRIS webbsök

Använder sig av sessionscookies i två syften:

  1. för att koppla ihop användaren med rätt sökresultat m.m.
  2. för att spara personliga inställningar. Via en länk ("inställningar") som finns på varje skärmbild i webbsök kan man göra i personliga inställningar. Användaren kan välja att göra denna en gång per session (besökstillfälle) eller "fortsättningsvis". Väljer man alternativet "fortsättningsvis" sätts en cookie i användarens dator som inte försvinner förrän användaren tar bort den. LIBRIS använder cookien bara för att spara användarens inställningar till nästa webbsöksbesök.

Om du stänger av cookies kommer LIBRIS webbsök fortfarande att fungera, men dina personliga inställningar kommer inte att sparas efter att webbläsaren stängts av.

LIBRIS fjärrlån

Använder sig av cookies för att du inte ska behöva logga in varje gång du beställer en bok. Dessa cookies gäller under en dag och identiferar dig och ditt bibliotek.

Tjänsten går att använda utan cookies men det innebär att du måste logga in i fjärrlånet vid varje beställning.

LIBRIS statistik och nyförvärv

Cookies används för att kontrollera din behörighet och på sätt undvika att du måste identifiera sig vid varje enskild sidåtkomst.

Tjänsten går att använda utan cookies men då måste du ange användnamn/lösenord vid varje sida.

bibliotek.se

Använder sig av sessionscookies. De används för att koppla ihop en användares sökning med rätt sökresultat, visa rätt post med mera.

Tjänsten kommer inte att fungera om du stänger av cookies i din webbläsare.

Personuppgifter

På webbplatsen uppmanas du som besökare i samband med vissa webbtjänster att ange ditt namn och dina adressuppgifter.  De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överensstämmelse med personuppgiftslagen. Vi lagrar därmed inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registreringen.

Den information vi får om besökare används inte för att spåra dem som besökt oss. Informationen används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.

Personuppgiftslagen

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204), PuL, all behandling av personuppgifter. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot att de personuppgifter de lämnar till KB behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. 

Offentlighetsprincipen

KB är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos KB oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Senast uppdaterad: 2010-09-07
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek