Biblioteksdatabasen

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning.

Via API:et kan man hämta information om ett enskilt bibliotek eller få listningar på samtliga bibliotek. All data som finns i databasen är tillgänglig via API:et, men viss data (kontaktuppgifter) kräver att man skickar med en API-nyckel som extra header i anropet. Kontakta Libris kundservice om du behöver en API-nyckel.

API:ets URL är http://bibdb.libris.kb.se/api/lib och accepterar följande parametrar.

NAMN  VÄRDEN  BESKRIVNING
sigel  Sigler för den/det bibliotek som visas. Hämtar ett eller flera bibliotek med angiv(et/na) sig(el/ler).
ocode  Organisationkod för den samling sigler som ska visas. Hämtar samtliga bibliotek inom en organisation.
dump  true Listar samtliga bibliotek
updated  Datum enligt YYYY-MM-DD Laddar samtliga bibliotek som uppdaterats sedan angivet datum.
start  Heltal  Börja listningen från denna position
n Heltal Visa max detta antal bibliotek i listningen. (Default 200)
level  full | brief  Avgör hur mycket information som ska visas per bibliotek. (Default full)


Vill man begränsa listan ytterligare kan man ange nyckel-värde-par som parametrar till frågan (se nedan).

Exempel

För att få information om ett särskilt bibliotek anger man dess sigel som parameter:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?sigel=S

Man kan också ange flera sigler för att hämta information om flera bibliotek.

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?sigel=S,H

För att hämta samtliga bibliotek inom en organisation kan man ange organisationskoden som parameter.

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?ocode=KB

Parametrarna “ocode” och “sigel” går också att kombinera.

Vill man få en lista på de bibliotek som uppdaterats sedan ett visst datum kan man använda parametern “updated”:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?updated=2013-06-01

Eller vill man ha alla bibliotek så kan man använda “dump”-parametern:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true

För att begränsa sitt urval till ett visst värde, t.ex. enbart svenska bibliotek kan man använda nyckeln för land (country_code), i frågan:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true&country_code=se

Ett annat exempel, för att begränsa till bibliotek i Stockholm:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true&address.city=stockholm

 

Senast uppdaterad: 2018-04-04
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se