Libris-URI

Ett av målen för nya Libris är att erbjuda en modern lösning med länkade data som kan återanvändas i andra tjänster på webben.

En URI (Uniform Resource Identifier) är en sträng bestående av ett visst antal tecken där uppsättningen är unik och beständig. I och med det kan en URI användas för att entydigt identifiera en resurs, i det här fallet en post. Genom att använda den här typen av identifiering i Libris blir katalogen länkbar, och en del av webben.

En Libris-URI är uppbyggd enligt formen https://libris.kb.se/{kontrollnummer}. Kontrollnumret är alfanumeriskt och har minimum 14, maximum 17 tecken och är designat för att uppfylla följande kriterier:

  • Det ska vara en väsentligen obefintlig risk för kollision även vid distribuerat skapande av stora mängder kontrollnummer
  • De ska inte kunna ta slut
  • De ska vara så korta som möjligt
  • De ska inte ha en central räknare
  • De ska inte innehålla några ”konstiga” tecken (%, $, @, etc.)
  • De ska se väsentligen slumpvala ut
  • Det ska inte finnas en koppling till metadata, inklusive typ (exempelvis ‘bib’, ‘aukt’, ‘person’, etc.)
  • Det ska vara en liten risk att det bildar ett ord

Kontrollnummer  är en förutsättning för matchningar mellan resurser i Libris metadataflöde, importer och exporter. För er som även i fortsättningen hämtar in data till era lokala system kommer kontrollnumret även fortsatt framåt att finnas i det fasta fältet MARC21 001.

Vid behov att hänvisa till en post eller annan kommunikation av poster, hänvisningar som tidigare gjordes med fält 001 i MARC21, används efter övergången istället Libris-URI. Det betyder att en post som tidigare hittades exempelvis genom en sökning i Voyager, under Retrieve by record ID/Bibliographic (här exempel 10971061), istället hittas via https://libris.kb.se/p7117c313j1svq2.

Det finns etablerade principer för hur detta bör ske i kulturarvssektorn. För den intresserade rekommenderas Digisam:s checklista .

Senast uppdaterad: 2018-05-11
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se