Libris metadataflöde

Sidorna under Libris metadataflöde erbjuder en samlad ingång för samtlig teknisk dokumentation och praktiskt information för nya Libris och XL.

Samtlig information under Libris metadataflöde hänvisar till nya Libris och XL. För ytterligare information kontakta Libris kundservice eller besök Supportforum för nya Libris
 

 

Libris metadataflöde är uppsatt enligt följande:

Data till Libris kommer in via ett antal externa källor, exempelvis e-plikt, lokala länkservers, Libris förvärvsrutin vilket inkluderar förhandsposter från BokInfo, MTM, med flera. Via Libris importrutin konverteras data till JSON-LD, länkade data. Data i Libris är till 90% automatgenererad data. Data lagras sedan i samma format.

Till Libris importeras även data katalogiserad av Libriskollektivet. Cirka 10% av data i Libris är manuelllt katalogiserat. Katalogiseringsklienten kommunicerar med Libris via läs- och skriv-API:er. I katalogsieringsklienten finns möjlighet att importera poster från vad som tidigare kallades Metaproxy, men som i XL går under benämningen andra källor. Exempel på det här är nationalbiblioteksskataloger, samt grupper av ett antal olika databaser från hela världen.

Data exporteras från Libris till exempelvis lokala bibliotekssystem och Libris webbsök. Det här sker via batchrutinen och OAI-PMH. Datat exporteras i konverterad MARC eller JSON-LD.

Libris katalogiseringsklient kommunicerar med Libris via läs- och skriv-API:er, vilka är öppna för alla. API:et används vid integration mot XL. OAI-PMH är ett sätt att  hämta ut förändringar i systemet, till exempel hämtning av nya poster.

Senast uppdaterad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Libriis kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se