Libriskatalogisering

Cirka 500 svenska bibliotek registrerar sina bestånd i Libris. Katalogisering sker i huvudsak via nya Libris katalogiseringsverktyg och alla nya och uppdaterade poster förs över till Libris webbsök en gång om dagen.

Libris beståndsregistrering kan användas för titlar som redan finns i Libris.

Överföring (import) till bibliotekens lokala system kan ske på olika sätt. Läs mer om detta under Export av katalogposter.


 

Senast uppdaterad: 2016-03-21
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Katalogisatörens verktygslåda

  • Katalogisering
  • Auktoritetsarbete
  • Svenska ämnesord
  • Klassifikation
  • LIBRIS Formathandbok

Libris katalogisering