Statistik

Libris webbsök

Här finns statistik över sökningar och framtagna poster i Libris (webbsök) under ett år:

Diagram för 201720162015201420132012201120102009, 20082007, 2006, 2005, 2004 och 2003.

Definition på sökning (ISO 2789)

En sökning representerar i detta sammanhang en unik intellektuell fråga i en databas eller OPAC, och registreras varje gång en sökfråga skickas till servern. En felstavad eller felaktigt formulerad fråga registreras även om den inte kan definieras som en unik fråga. I praktiken kan man dock inte särskilja dessa frågor från andra sökningar.

Antal framtagna poster

En framtagen post är en bibliografisk post som tagits fram (laddats ner) av en användare under en session i en databas. Genom att ta fram posten visar användaren att hon funnit ett dokument som hon bedömt som relevant.

Katalogiseringsstatistik och nyförvärv

Statistik kan tas ut via sökning med sökkod forvdat i Libris.

Exempel, för att ta fram antal beståndsposter registrerade av sigel Mhs under april månad 2010, sök forvdat:(Mhs201004x) . Resultatet kan användas både för statistikändamål (antal titlar katalogiserade under perioden) och för uttag av av en lista över nyförvärvat material.

Libris fjärrlån

Månadsstatistik

Organisationer

Enskilda sigler (bibliotekskoder)

Felmeddelande om att sidan inte kan visas kräver ofta ändrad inställning i webbläsaren:

  1. Gå till Verktyg i Menyraden
  2. Välj Internetalternativ
  3. Välj Avancerat
  4. Leta upp raden "Skicka alltid URL-adresser som UTF-8 eller Skicka alltid UTF8-url:er". Denna rad ska inte vara förbockad.
  5. Starta om Internet Explorer

Statistik på titelnivå

Statistiken redovisar fjärrinlån/fjärrutlån på organisations- respektive sigelnivå. Beställning görs på särskilt formulär med leverans via e-post.
Tjänsten kräver inloggning.
Senast uppdaterad: 2017-01-23
Innehållsansvar: Arvid Oja, e-post: fornamn.efternamn@kb.se