Anvisningar för katalogisering (RDA)

Anvisningarna i Verktygslådan är angivna i MARC21-formatet och är ännu inte anpassade till nya Libris. För arbetsflöden särskilt anpassade till det nya formatet hänvisas till hjälpsektionen i nya Libris katalogiseringsverktyg.

Anvisningar för katalogisering (RDA) innehåller anvisningar och riktlinjer för katalogisering och auktoritetsarbete i Libris samkatalog. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), den standard som ersatt AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2. ed.). 

Regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit.

RDA lägger tyngdpunkten på att beskriva dataelement och relationer mellan dem, och säger inget om hur informationen ska presenteras. I Anvisningar för katalogisering (RDA) finns anvisningar och exempel presenterade i MARC21-format.

Mer information för katalogisatörer finns i Katalogisatörens verktygslåda. Där återfinns bland annat Libris formathandbok och anvisningar rörande ämnesmässig beskrivning (Svenska ämnesord och klassifikation).

 

 

 

Nyheter

2020-04-30

Ny eller samma post?

Nu finns anvisningar för när man ska göra ny post och när samma post kan återanvändas, se Ny eller samma post? under Tryckta monografier. De nya anvisningarna ersätter sidan...

2020-02-27

KB och RDA verksamhetsåret 2020

IFLA fastställde 2017 den nya konceptuella modellen IFLA-LRM (Library Reference Model). Den har ersatt de tidigare modellerna FRBR (Functional Requirements for Bibliographic ...